Tevreden in Villa Lef?

Als onderdeel van ons kwaliteitssysteem verzamelt Villa Lef ervaringen van jeugdigen in ons gezinshuis (leefklimaat meting). Samen met onderzoeksbureau ARGO en Florade (voorheen het Landelijk Verbond GezinsHuizen), is een werkwijze ontwikkeld die uit twee onderdelen bestaat: een vragenlijstonderzoek onder de jeugdigen in huis en een video-adviesgesprek tussen de gezinsouders en een onderzoeker van ARGO. Uitkomsten van deze meting worden gedeeld met onze stakeholders. Daarnaast maken we samen met onze gedragswetenschapper een analyse en voeren we eventuele aanpassingen door.

Ervaring kinderen: Lees meer over het meest recente onderzoek


Eis aan zorg Meer over kwaliteit