Vragenlijstonderzoek

Het kan natuurlijk best spannend zijn om mee te doen aan zo'n onderzoek. Daarom besteden we, in overleg met ARGO, veel aandacht aan de afname, want; Het proces van het onderzoek is minstens zo belangrijk als de uitkomsten en wat we er mee gaan doen. Onze gedragswetenschapper speelt hier een rol in.

Hierboven een afbeelding van een deel van de uitkomsten van het meest recente onderzoek. Download het hele onderzoek nu

Adviesgesprek

Met de gezinsouders zijn de uitkomsten en het verloop van het onderzoek onder de kinderen besproken met een senior adviseur van ARGO. In dit gesprek kwam ook de reactie op de uitkomsten van de gezinshuisouders:

• Net als vorig jaar heeft de gedragswetenschapper ondersteuning geboden bij het invullen van de vragenlijsten. Feedback: gedragswetenschapper hoefde alleen de vragen voor te lezen en uit te leggen. Dat is bij sommige kinderen erg belangrijk, die interpreteren de vraag echt anders dan bedoeld.

• De kinderen vonden het leuk om de vragenlijst in te vullen, en wilden ook graag met de gezinsouders delen hoe ze de vragen hadden beantwoord.

• De gezinsouders herkennen de antwoorden van de kinderen, en waarderen het dat de kinderen hun mening geven, een mening die ze zelf ook in het contact met de kinderen (individueel en aan tafel) horen. ‘We gooien het zoveel mogelijk open, we zijn een praterige groep’. Dit is herkenbaar in de uitkomsten van het onderzoek (inhoudelijk, de gesloten vragen en ook in de hoeveelheid open opmerkingen: veel gebruik van gemaakt door de kinderen.)

• Vraag specifiek: iets veranderen op de kamer – de kamers bieden in principe niet veel mogelijkheid tot eigen voorkeuren, er past een bed, bureau en kast in; daarnaast hebben sommige kinderen begrenzing en sturing nodig in de wijze waarop ze in hun kamer met dingen omgaan. Dit is daarmee een herkenbare uitkomst voor de gezinsouders.

• Het leefklimaatonderzoek is voor de gezinsouders een goed instrument om het over het leefklimaat te hebben (naast andere zaken, zoals er aandacht aan besteden in de zorgplanbesprekingen en in de gesprekken aan tafel/in huis).

• Het onderzoek blijft wel spannend, omdat het momentopname is en er extern mogelijk consequenties aan de uitkomsten worden gehangen. De gezinsouders geven aan dat een half jaar geleden de uitkomst waarschijnlijk minder positief zou zijn geweest in verband met de opname van een kind dat veel invloed had op de sfeer in huis.
Het onderzoek en de rapportage biedt naast de ‘harde’ uitkomsten ook inzicht in het proces in huis: dat er actief wordt nagedacht over het leefklimaat en men zich bewust is van zaken die het leefklimaat beïnvloeden. Kinderen voelen zich vrij voelen te zeggen wat ze denken.

Nieuwsgierig naar het onderzoek van vorig jaar? Klik dan hier.

Tevreden in Villa Lef? Meer over kwaliteit