Wie mag wonen in Villa Lef?

Iedereen zou op moeten kunnen groeien in een normale gezinssituatie. Als dit thuis niet lukt, komen kinderen vaak in een pleeggezin terecht. Soms is de problematiek van een kind te complex voor pleegouders maar wel passend binnen een gezinshuis. Villa Lef wil kinderen een veilige plek bieden in een stabiele opvoedingssituatie. Kinderen worden bij ons geplaatst na een zorgvuldige matching waarbij er gekeken wordt naar hoe het kind past bij de overige kinderen in huis en ons als gezinshuisouders. Bij de matching wordt gekeken welke zorgbehoeften het kind heeft en of Villa Lef die zorg kan bieden die het nodig heeft. Dit doen we in samenspraak met onze orthopedagoog.

Wie wel?

Kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 18 jaar, zijn welkom om bij ons te komen wonen. Dit kan voor korte of lange termijn zijn. Bij Villa Lef kunnen kinderen binnen een gezinssysteem (leren) functioneren waarbij aandacht is voor het individu. Villa Lef richt zich veelal op structuur behoevende jeugdigen, die middels continuïteit van zorg, voorspelbaarheid, vaste structuur en duidelijkheid kunnen groeien. Hierbij kan gedacht worden aan neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, internaliserende- gedragsproblematiek voortkomend uit trauma en/of hechting.

Wie niet?

Contra indicaties voor een plaatsing binnen gezinshuis Villa lef komen voort uit veiligheidsoverwegingen of de mogelijkheden van het huis. Zo worden kinderen of jongeren met een lichamelijke beperking of meervoudige beperking beperkt in het wonen waardoor hen geen goede plek kan worden geboden binnen Villa Lef. Verslavingsproblematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag of fysiek geweld is eveneens een contra-indicatie. Dit geldt ook voor ernstig psychiatrische problematiek.