Werkwijze.

Om je binnen ons gezinshuis optimaal te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat je regie hebt over je eigen proces. Als gezinshuis bieden wij de mogelijkheid om vanuit een veilige omgeving met duidelijke structuur en grenzen samen met de jeugdige hier mee aan het werk te gaan. Ieder op zijn eigen manier, je bent ten slotte allemaal anders.

Elke jeugdige werkt op zijn eigen manier aan haalbare leerdoelen, afgestemd op zijn/haar persoonlijke leerproces. Deze leerdoelen staan omschreven in een ontwikkelingsplan en worden regelmatig met jongere en ouder(s)/verzorger(s) besproken. Op deze manier blijven ook de ouders op de hoogte en betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Werkwijze.