Team

Sinds augustus 2023 is ons team uitgebreid. Naast de gezinshuisouders en de orthopedagoog, heeft gezinshuis Villa Lef nu ook een pedagogisch medewerker en een ambulant medewerker in dienst. Deze zijn onderdeel van ons gezin geworden. Elke jeugdige werkt op zijn eigen manier aan haalbare leerdoelen en deze medewerkers ondersteunen dit proces. Soms binnen de groep jeugdigen die bij ons woont, soms op een individuele manier, maar altijd als onderdeel van ons gezin en in het verlengde van waar de gezinshuisouders en de jeugdigen mee bezig zijn. 

Ons team

Sam

Gezinshuisouder / eigenaar

Marc

Gezinshuisouder / eigenaar

Myrthe

Gedragswetenschapper

Darshna

Pedagogisch medewerker

Marieke

Ambulant begeleider

Sidney

Stagiaire