Lekkere sfeer in Villa Lef?

In Villa Lef wordt aandacht besteed aan onder meer verzorging, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling en stabiliteit. We zijn verantwoordelijk voor: emotionele steun, autonomie en ruimte, structureren en grenzen stellen, informatie en advies geven, begeleiding van de interactie van jeugdigen en ouders.

We zijn een groot en gezellig gezin waar humor, een positieve instelling en openheid een belangrijke rol spelen. Lekker samen eten en kletsen, samen feestjes vieren, of genieten van een mooie film. Muziek en theater speelt een belangrijke rol in ons gezin. Marc en Sam zijn zelf muzikaal, maar er komen ook mensen op bezoek om samen muziek en theater mee te maken. Ook sporten vinden we belangrijk. De zorg richt zich op de individuele relevante ontwikkelingstaken, welke staan beschreven in de zorgplannen van de jeugdigen.
Zelfstandig worden heeft, vanaf een bepaalde leeftijd, onze aandacht: financieel verantwoordelijk worden, af en toe eens koken, zelf initiatieven nemen, leren hoe je problemen oplost, enz.

Om al deze zaken hierboven in goede banen te leiden, hanteren we een duidelijke structuur en gedragsregels. Deze regels zijn voor ons eigenlijk de normale leefregels. Er kan hierbij gedacht worden aan regels over het opruimen van je kamer en het wegbrengen van de was. Ook afspraken en regels over bedtijden en over ‘laten weten waar je bent’ horen hier bij. De dag wordt gestart en afgesloten aan tafel; voor iedereen duidelijk en wel zo gezellig.

We praten veel met alle kinderen. Over wat er speelt, maar ook over het stellen van grenzen. Duidelijkheid bieden bij het overschrijden van de grenzen, maar altijd in gesprek. De meeste aandacht gaat uit naar positief gedrag.

We hebben de volgende pedagogische doelen geformuleerd:

Wij creëren in Gezinshuis Villa Lef voor de jeugdigen een veilige en vertrouwde omgeving
Wij geven de jeugdigen en hun ouders, zo mogelijk, zeggenschap in alle beslissingen die hen aan gaan.
Wij leren de jeugdigen zich te verbinden met anderen (familie, vrienden, opvoeders, enz)
Wij geven jeugdigen alle kansen om zich te ontplooien en een veelheid aan ervaringen op te doen.