Klachten

Natuurlijk proberen we in Villa Lef alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Waar gewerkt en geleefd wordt, kunnen ook fouten gemaakt worden. We hopen in zo'n geval dat er direct contact gezocht wordt met ons. We kunnen dan in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Mocht dit, om welke reden dan ook, niet meer mogelijk zijn. Kan men met klachten terecht bij de onafhankelijke instantie Klachtenportaal Zorg via klachtenportaalzorg.nl.

Het klachtenregelement is terug te vinden op klachtenportaalzorg.nl of door op het onderstaande pdf-document te klikken.