Vragenlijstonderzoek

Het kan natuurlijk best spannend zijn om mee te doen aan zo'n onderzoek. Daarom besteden we, in overleg met ARGO, veel aandacht aan de afname, want; Het proces van het onderzoek is minstens zo belangrijk als de uitkomsten en wat we er mee gaan doen. Onze gedragswetenschapper speelt hier een rol in.

Hierboven een afbeelding van een deel van de uitkomsten van het meest recente onderzoek. Download het hele onderzoek nu

Reactie en zienswijze van het Gezinshuis


Toelichting

Met de gezinsouders zijn de uitkomsten en het verloop van het onderzoek onder de kinderen besproken met een senior adviseur van ARGO. De agenda zag er als volgt uit:

1. Hoe verliep de uitvoering? 
2. Uitkomsten
* Herken je de uitkomsten? 
* Zijn er dingen om te verbeteren? 
* Wat is jullie zienswijze op de resultaten? 

 

Reactie en zienswijze Gezinshuis Villa Lef 

Ook dit jaar heeft de gedragswetenschapper ondersteuning geboden bij het invullen van de vragenlijsten. De gedragswetenschapper heeft zo 3 x per jaar structureel individueel contact met de kinderen (2x per jaar bij de zorgplanevaluatie, daarnaast bij het vragenlijstonderzoek). De kinderen waarderen dat contact, en vinden het geen probleem de vragenlijst in te vullen

De gezinsouders herkennen de uitkomsten van het onderzoek. De gemiddelde leeftijd ligt dit jaar op 12,6 jaar, de meeste kinderen zitten in de puberleeftijd. Dat zien de gezinsouders terug.

De vraag of je dingen in je kamer mag veranderen: volgens de gezinsouders gaat het vooral ook over het opruimen van de kamer, de kamer helemaal volstoppen met spulletjes uit de Action: daar zijn afspraken over, en dat vindt niet ieder kind leuk.

Begrijpen je gezinsouders je, zijn ze eerlijk: volgens de gezinsouder heeft dit ook te maken met het puberbrein, in de perceptie van het kind voelt het zich soms onbegrepen.

De evaluatiegesprekken zijn net afgerond, maar de gezinsouders zullen wel een moment vinden voor het terugkoppelen van de uitkomsten.

De gezinsouders betreuren het dat Florade stopt met het keurmerk, en het kwaliteitsonderzoek onder de kinderen. Het vragenlijstonderzoek heeft een vaste plek in het kwaliteitssysteem van Villa Lef. Villa Lef is dan ook geïnteresseerd in het voortzetten van het jaarlijkse onderzoek.

Onderzoek van vorige jaren zien? 

Onderzoeken vorige jaren