Eis aan onze zorg

Wij geven op professionele wijze vorm aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van een aantal jeugdigen die geplaatst worden in Villa Lef. Ten minste één van de gezinshuisouders is een jeugdzorgprofessional die SKJ geregistreerd is. Gezinshuis Villa Lef heeft het ISO 9001 certificaat van Keurmerk Gezinshuizen ontvangen.  

Gezinshuiskinderen vragen vanwege de gezins- en kindproblematiek een specifieke benadering bij het opgroeien en ontwikkelen. We werken bij Villa Lef samen met ouders en de jeugdige aan een gezonde ontwikkeling van het kind, op basis van een zorgplan. De jeugdige blijft zo mogelijk contact onderhouden met het eigen gezin.

In Villa Lef worden maximaal 7 gezinshuiskinderen gelijktijdig opgevangen. Per jeugdige wordt er gebruik gemaakt van een gedragswetenschapper voor gemiddeld 36 uur per jaar.

In ons kwaliteitshandboek staat een netwerkanalyse, met een beschrijving van de eis aan onze zorg per belanghebbende.