U heeft ons gevonden!


In gezinshuis Villa Lef wordt opvang geboden in een groot en gezellig gezin. Een gezinshuis is een vorm van kleinschalige jeugdhulp waarin gezinshuisouders op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van een aantal jeugdigen die geplaatst worden buiten hun eigen gezin. Meer